background
logo

צלי - אקווה-גן.
" ברצוני להסב את תשומת לב העובדים עם אור קורלי על עזרתו הגדולה
בהרמת הפרויקט של  הקמת אתר באינטרנט  במהירות בזריזות ומעוף
אשר אפשרו לי לקדם את עבודתי בנושאי המים ובריכות הדגים.
הגעתי עליו דרך חבר שהמליץ מאוד למרות גילו הצעיר והחלטתי לתת לבחור
אפשרות למרות רבים אחרים שהם במקצוע כבר שנים, לאחר הפגישה איתו
התרשמתי לטובה קיבל אור ירוק והוא התחיל בעבודה.
צורת חשיבתו ייחודית וראייה לרחוק וקידום זאת דרכו.
במקביל לעבודתו על האתר הקים לי לפי דרשתי פורום אישי המופיע באינטרנט
אשר עוזר לי מעוד במקביל לאתר .
מייד לאחר העלאת האתר לאוויר הורגשה אצלי עלייה מיידית במכירות והתעניינות
רבה בעבודותיי.
הבחור זמין בכל זמן ותומך כאשר קיימת בעיה בכל זמן.
ממליץ בכל לב לעבוד איתו. "